Problémy s účinkami nosného dýchania

Obštrukcia nosného dýchania je bežným príznakom, ktorý sa vyskytuje v širokom spektre stavov, ako patologických, tak fyziologických. Ak sa ťažkosti s dýchaním stanú chronickými, môžu viesť k zvýšeniu výskytu a extrémne negatívnym vplyvom na kvalitu života pacientov. Lekár by mal čo najskôr určiť príčinu ťažkostí s dýchaním a nasmerovať svoje úsilie na jeho odstránenie, ale keďže ho môže spôsobiť naraz viacero faktorov, je pre liečebný plán potrebný najúčinnejší účinok na každý z nich.

a) Prevalencia ťažkostí s nosným dýchaním. Každý si aspoň raz sťažoval na neschopnosť dýchať nosom. Tí pacienti, ktorí majú ťažkosti s dýchaním, sa obávajú o mesiac alebo viac, potrebujú lekárske vyšetrenie. Približne 20% populácie trpí pretrvávajúcimi ťažkosťami pri nosnom dýchaní. Asi 80% má niektorú z variantov zakrivenia nosovej priehradky a asi u 5% ľudí je zakrivená priehradka príčinou ťažkostí z nosa.

b) Terminológia poruchy dýchania nosa. Na zjednodušenie diagnostiky a liečby upchatého nosného dýchania je rozdelená na štrukturálnu a funkčnú. Ak je ťažkosti s dýchaním spôsobené konštantnou anatomickou príčinou, ako je napríklad zakrivená časť, je pomerne konštantná a s najväčšou pravdepodobnosťou bola prítomná dlhú dobu. Ak sa v poslednom čase objavia symptómy alebo sa časom mení ich závažnosť, hovorí sa to v prospech pravdepodobnej účinnosti liečby liekmi. Termín „nazálny cyklus“ označuje prirodzené striedanie období vazokonstrikcie a vazodilatácie v nosnej dutine.

Obidve polovice nosa normálne fungujú synchrónne: zatiaľ čo sliznica jedného z nich v dôsledku zvýšeného prietoku krvi napučiava, druhá sliznica je významne znížená v dôsledku poklesu prietoku krvi. Pre väčšinu ľudí sa cyklus strieda každých 4-6 hodín. Prúdenie vzduchu sa nazýva laminárne, ak pri priechode cez nosovú dutinu má ne turbulentný, rovnomerný charakter.

Vnútorný nosový ventil je tvorený prepážkou nosa,
spodná časť nosovej dutiny, predný koniec spodnej nosovej konchy a laterálna stena nosovej dutiny.
Jeho uhol je 10-15 °.

c) Anatómia ťažkostí s dýchaním nosa. Nosná dutina je na oboch stranách ohraničená tromi nazálnymi lastúrami, nazálnymi svahmi a prylačnými chrupavkami; jeho stredná hranica je reprezentovaná nosnou priehradkou a nosným vestibulom septum. Kaudálny koniec nosných kostí sa nazýva otvor v tvare hrušky. Za chórmi spojte nosovú dutinu s nosohltanom. Vnútorná nosová chlopňa je fyziologická oblasť ohraničená predným koncom spodnej turbinaty, spojenie horných a dolných bočných chrupaviek („curl“), nosovej priehradky a spodnej časti nosovej dutiny. Pri pripájaní hornej laterálnej chrupavky k prepážke nosa sa vytvára uhol asi 10-15 °.

Vonkajší nosný ventil je reprezentovaný okrajom spodnej bočnej chrupavky. Spodný nosný obal je samostatná kosť, zúčastňuje sa na tvorbe dolnej časti laterálnej steny nosnej dutiny.

V hrúbke sliznice sa nachádzajú erektilne venózne plexy, ktoré sú schopné reagovať na fyziologické stimuly a faktory prostredia. Nad spodnou nosovou konšou je laterálna stena nosovej dutiny reprezentovaná časťou etmoidnej kosti so strednou nosovou konchou. Uprostred je nosná priehradka. V jeho štruktúre sa nachádza štvoruholníková chrupavka, ktorá sa nachádza na hornej čeľusti - kostná hmota vystupujúca z tvrdého podnebia. V dorzálnych oblastiach je prepážka spojená s hornými bočnými chrupavkami, ktoré tvoria dolnú časť nosného dorsu. Za štvorhrannou chrupavkou je spojená kolmá doska etmoidnej kosti (hore) a voméru (dno). Krvné cievy, ktoré kŕmia chrupavku nosovej priehradky, sa nachádzajú submukózne v perchondriu. Malé oblasti nosovej priehradky sú reprezentované palatínovými a sfenoidnými kosťami.

d) Príčiny porušenia dýchania nosa. Vzhľadom na veľký počet možných príčin ťažkostí s nosným dýchaním by bolo iracionálne zvážiť každý z nich samostatne. Väčšina z nich je podrobne opísaná v príslušných kapitolách tejto knihy. Zakrivenie nosovej priehradky môže byť vrodené, čo môže byť príčinou poranenia alebo poranenia nosa v staršom veku. Vo väčšine prípadov sa však spája s vlastnosťami vývoja kostry nosovej priehradky a najčastejšie sa prejavuje po puberte. Malé odchýlky v úsekoch kostí alebo chrupaviek sú veľmi časté a vo väčšine prípadov pacienti nerobia žiadne sťažnosti. Ale tiež sa stáva, že pacient s miernym zakrivením hlási výrazné ťažkosti pri nosnom dýchaní.

Zvýšenie konchy je tiež vrodené a spojené s individuálnymi znakmi vo vývoji (hypertrofia kostí). Ale častejšie dochádza k hypertrofii sliznice (v dôsledku chronickej sinusitídy alebo rinitídy), keď kostná časť škrupiny môže byť normálna aj hypertrofická. Interná dysfunkcia nosovej chlopne môže byť idiopatická alebo iatrogénna. Interchondrálne rezy alebo resekcia laterálnych nôh počas rinoplastiky môžu narušiť podpornú funkciu chlopne a viesť k jej depresii v strednom smere. Horná laterálna chrupavka môže tiež oslabiť a stať sa náchylnou ku kolapsu, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku oddelenia hornej laterálnej chrupavky od nosnej priehradky pri resekcii hrbolca chrupavky nosného mostíka.

Neopatrné odstránenie hrbov kosti môže viesť k oddeleniu hornej laterálnej chrupavky od kaudálnych častí nosných kostí. Perforácia nosovej priehradky alebo nadmerná resekcia spodnej nosovej konchy ("syndróm prázdneho nosa") môže tiež spôsobiť subjektívny pocit nedostatku vzduchu v dôsledku zmeny charakteru prúdenia vzduchu z laminárneho na turbulentné, tvorby kôry a sucha v nosnej dutine. Najčastejšie dochádza k perforácii po chirurgickom zákroku pre zakrivenie nosovej priehradky a intranazálne použitie omamných látok (napríklad kokaínu) je tiež pomerne často príčinou.

e) Mechanizmy narušenia nosného dýchania. Počas inhalácie prúd vzduchu prúdi cez vnútorný nosný ventil umiestnený vo vzdialenosti 15 - 20 mm od okraja krídla nosa, potom prechádza do zadných častí nosnej dutiny a potom do nosohltanu. Približne polovica celkovej rezistencie dýchacích ciest padá na nosovú dutinu. S tichým dychom je prúdenie vzduchu laminárne, výdych je turbulentnejší. Turbulentný prúd urýchľuje šírenie vzduchu cez nosovú dutinu, ale vyžaduje viac energie a môže viesť k subjektívnemu pocitu ťažkostí pri nosnom dýchaní; vyskytuje sa so zvýšeným tlakom v nosnej dutine a pri vyššej miere šírenia vzduchových vĺn. Čím užšia je nosná dutina, tým väčšia je rýchlosť potrebná na zaistenie prívodu podobného objemu vzduchu do nosohltanu, a čím viac je charakter prúdenia vzduchu turbulentnejší.

Poiseuilleov zákon o laminárnom prúdení tekutiny môže byť aplikovaný do nosovej dutiny: p - zmena tlaku na vstupe a výstupe z nosnej dutiny; viskozita p-tekutiny; L je dĺžka nosovej dutiny; Q je prietok tekutiny; r je polomer nosovej dutiny. Pri poklese polomeru dochádza k zodpovedajúcemu zvýšeniu odporu prúdenia vzduchu (do štvrtého stupňa stupňa poklesu polomeru), resp. Aj malé zníženie polomeru nosnej dutiny môže viesť k prudkému zvýšeniu nosného odporu, aby sa kompenzoval znížený objem prenášaného vzduchu. Zakrivenie nosovej priehradky, hypertrofia škrupiny, čiastočný kolaps vnútorného nosného ventilu, výrazná polypóza alebo nádory vedú k zníženiu polomeru nosnej dutiny a výraznému zvýšeniu poklesu tlaku vo vnútri nosa. V prípade, že vnútorný nosný ventil už bol vystavený kolapsu, tento gradient tlaku môže viesť k dynamickému kolapsu vdychovaním.

Okrem toho, keď sa zmenší polomer nosnej dutiny, je potrebné zvýšenie rýchlosti prúdenia vzduchu na dodanie podobného objemu vzduchu do nosohltanu. Ako už bolo uvedené, zvýšenie rýchlosti prúdenia vzduchu zosilňuje turbulentnú zložku, čo môže viesť k subjektívnemu pocitu ťažkostí pri nosnom dýchaní.

Vývoj ochorenia. Zablokované nosné dýchanie vedie k zníženiu kvality života. Vedie k neustálemu dýchaniu v ústach, sucho v ústach a chrápaniu (hoci samo o sebe nespôsobuje obštrukčnú spánkovú apnoe). Na základe eliminácie ďalších súvisiacich symptómov (rinorea, nosné krvácanie, pretrvávajúca infekcia paranazálnych dutín) by mala byť eliminácia príčiny ochorenia. Ak je ťažkosti pri nosnom dýchaní spôsobené anatomickými príčinami, napríklad zakrivenou prepážkou, potom príznaky zvyčajne nepostupujú. Ak je príčina funkčná, môže dôjsť k progresii nazálneho prekrvenia av neprítomnosti vhodnej liečby viesť k úplnej strate nosného dýchania. Ako sa často stáva, funkčná príčina môže vznikať na pozadí existujúcich anatomických porúch, ktoré predtým nespôsobili žiadne sťažnosti. V tomto prípade bude vplyv na obidva zdroje ochorenia racionálny.

f) Možné komplikácie nosného dýchania. V takom prípade, ak ťažkosti s dýchaním nosa spôsobia narušenie ventilácie nosových dutín, môže to zvýšiť riziko ich infekcie. Zakrivenie nosovej priehradky na úrovni strednej turbíny ju môže posunúť laterálne, blokujúc stredný nosový priechod a etmoidný lievik. Akútne a veľké chrbtice nosovej priehradky sa môžu stenčovať a sťažiť, čo vedie k rozvoju rekurentného krvácania z nosa. Ako zdroj krvácania môže slúžiť aj chronicky zapálená edematózna sliznica nosovej priehradky a nazálnych lastúr. Zablokované nosné dýchanie môže viesť k neustálemu dýchaniu ústami a zvýšenej únave (najmä počas cvičenia).

Sucho v ústach a chrápanie môžu byť jedným z najzávažnejších symptómov pre pacientov (ale ako už bolo uvedené, zriedkavo vedú k rozvoju obštrukčnej spánkovej apnoe). Zablokované nosné dýchanie môže spôsobiť hyposmiu, čo sťažuje prístup zápachových látok k čuchovému epitelu. Problémy s nosným dýchaním však nemôžu samy osebe viesť k rozvoju anosmie. V prípade úplnej absencie zápachu by ste mali vždy hľadať ďalšie dôvody.

Prekážka nosného dýchania. Zabránené dýchanie nosa

Problém krátkosti dychu, ktorému čelia mnohí. Len málokto na tento problém zabudne okamžite po nachladnutí, zatiaľ čo iní trpia nacpaním nosa niekoľko mesiacov a dokonca rokov.

K dispozícii je špeciálna gymnastika pre nos, ktorá pomôže obnoviť nosné dýchanie, ale najprv musíte riešiť pôvodný zdroj problému.

Prečo nie dýchať nos?

Rodičia často dávajú svojim deťom v chladnom počasí na ulicu správne komentáre: „Dýchajte nosom, nie ústami!“ Ale dospelí sami nie vždy dodržiavajú túto radu.

Existuje mnoho príčin ťažkostí s dýchaním nosom:

 • nosné mandle;
 • nosové polypy;
 • zápal prínosových dutín;
 • zakrivenie nosovej priehradky;
 • alergická a vazomotorická rinitída (tj nádcha).

Niekedy sa stáva, že aj po liečbe a obnovení schopnosti plne dýchať nosom, osoba stále dýcha ústami len zvykom.

Dôsledky upchatia nosového dýchania

Je jasné, že nemožno očakávať žiadne dobré dôsledky.

Tento zoznam dôsledkov môže pokračovať veľmi dlho. Je zrejmé, že takéto dôsledky by sa mali varovať. Ako? Existujú špeciálne cvičenia.

Gymnastika pre nos

Môžete si zvyknúť na dýchanie nosom pomocou nosovej gymnastiky. Je to veľmi jednoduché a možné osobou. Môžete to urobiť, či už v miestnosti (vopred vetranej) alebo na ulici.

Tak prečo nos nie je dýchanie, teraz viete. Choďte do samotnej posilňovne.

Ak je vaše dýchanie veľmi ťažké, potom pár minút pred cvičením, mali by ste kvapkať vazokonstrikčné kvapky (sanorin, očné buľvy alebo iné) do nosa.

Môžete robiť nosovú gymnastiku v akejkoľvek polohe: stojaci, sediaci, ležiaci. Ak máte nachladnutie a je horúčka, mali by ste cvičenia opustiť, kým sa teplota nevráti do normálu.

 1. Počas 0,5-1 minút pokojne dýchajte obidve polovice nosa. Toto cvičenie sa musí opakovať po ďalšom cvičení.
 2. Pritlačte ľavú nosnú dierku prstom na nosovú priehradku a pokojne dýchajte pravú polovicu nosa po dobu 0,5-1 minúty.
 3. To isté, dýchajte ľavú polovicu nosa s pravou nosnou dierkou pritlačenou k nosnej priehradke.

Ak je pre vás ťažké dýchanie nosom, potom môžete niekedy dýchať ústami.


Potom, čo sa vám ľahšie dýcha nosom, zmeňte pokojný, dokonca rytmus na silnejší, nútený. Snažte sa tak urobiť, aby aktívne pôsobili svaly na krku, ako aj svaly hrudníka a ramenného popruhu.

Všimnite si, že pri rytmickom nosnom dýchaní môžete pociťovať závraty a dokonca aj bolesť hlavy. Zvýšený prietok kyslíka do ciev mozgu spôsobuje vážne podráždenie nervových zakončení v nich obsiahnutých.

Výsledkom je anemizácia mozgu, alebo inými slovami, nedostatočný prísun kyslíka. Aby sa tomu predišlo, po 2-3 silných dychoch si zoberte niekoľko pravidelných, pokojných dychov.

Dobrým spôsobom, ako si pomôcť počas cvičenia, je vziať žuvačku do úst a žuť ju. Takže budete nútení dýchať nosom.

Musíte robiť každý deň niekoľkokrát, čas každej relácie je asi 2-3 minúty.

Bude ľahké skontrolovať, či je možné ľahko kontrolovať postup z gymnastiky na nos, ktorý budete musieť pravidelne vykonávať. Vezmite zrkadlo a prineste ho do nosa po asi 3-4 týždňoch tvrdej práce. V zrkadle by sa mali objaviť zašpinené miesta. Čím väčšie sú, tým väčší účinok ste dosiahli počas tejto doby.

Ak je veľkosť škvŕn iná, potom jedna nosná diera "dýcha" horšie ako druhá. Pokračujte v cvičení, kým sa škvrny nezmenia. Áno, nakoniec sa budete cítiť, keď vám cvičenia naozaj pomôžu.

Pravidelné hodiny vám naozaj pomôžu zabudnúť, čo je ťažké nosné dýchanie.

A stále sa pýtate na otázku: „Prečo sa nos nedýcha?“ Robte gymnastiku pre nos a táto otázka už nebude pre vás relevantná.

Podarilo sa vám obnoviť správne dýchanie nosom?

Ťažké dýchanie nosom je spojené so zhoršením prechodu vzduchu cez nosné priechody hlbšie do dýchacích ciest. Jednou zo bežných príčin ťažkostí s dýchaním je nádcha (rinitída), akútna alebo chronická.

Problémy s dýchaním nosom, upchatie nosa pri bežnom nachladnutí vytvárajú mnoho dôvodov pre nepríjemnosti a spôsobujú vážne nepríjemné pocity:

 • Ťažkosti s nosným dýchaním, najmä pri chronickej rinitíde, vedú k chronickej hypoxii (hladovanie kyslíkom) buniek a tkanív tela;
 • Hladina kyslíka zase vedie k zhoršeniu spánku, úzkosti, depresie, zhoršenia pozornosti a pamäti, vzhľadu bolestí hlavy a vzniku hypertenzie atď.
 • Pri chronickom výtoku z nosa, diskomfort spojený s nosným výtokom (odlupovanie a sčervenanie kože na krídlach a na nose nosa, suchosť sliznice a dokonca aj krvácanie z nosa) kvôli vysokému riziku poškodenia ciev sliznice;
 • Chronický nádcha môže výrazne znížiť sociálnu aktivitu a výkon;
 • Nos je často príčinou sinusitídy, čo môže viesť k vážnym komplikáciám;
 • Chrápanie aj počas spánku sa často vyskytuje na pozadí chladu;
 • Znížená citlivosť zápachu je ďalším možným dôsledkom výtok z nosa.

Príčiny rinitídy

Akútna alebo chronická rinitída, ako aj narušenie nosného dýchania sa môžu vyvinúť z nasledujúcich dôvodov:

 • Infekcie dýchacích ciest;
 • Alergická reakcia;
 • Vazomotorická reakcia - keď sa príčina edému sliznice a výtok z nosa stane reakciou ciev na pokles teploty a niektoré ďalšie stimuly;
 • Nadmerný rast nosovej sliznice (polypy), jej hypertrofia;
 • Nesprávna anatomická štruktúra nosa (septálna deformácia, zúženie nosného priechodu, atď.) Je dobrým dôvodom na pripojenie sa k infekcii, stagnácii výtoku v nosnej dutine. To všetko vytvára ďalšie podmienky pre dýchacie ťažkosti a rozvoj chronickej rinitídy.

Liečba rinitídy

Liečenie rinitídy možno rozdeliť na terapeutické a chirurgické.

Terapeutický spôsob liečby zahŕňa farmakoterapiu a fyzioterapiu. Lieky pomáhajú bojovať s infekciou, ak je prítomná, ale inak majú symptomatický účinok, to znamená, eliminujú prejavy bežného prechladnutia nachladnutím nosa, výtok, atď. Fyzioterapia tiež pomáha odstraňovať symptómy a vytvárať podmienky na boj proti slizničnému edému, infekcii atď.

Pri akútnej rinitíde takáto liečba často pomáha plne sa zotaviť. Pri chronickej rinitíde sa terapeutické metódy môžu vyrovnať s ďalšou epizódou exacerbácií. Hlavným znakom chronickej rinitídy je však to, že tieto exacerbácie majú tendenciu pravidelne sa opakovať a konvenčná liečba často odstraňuje symptómy. A hlavná príčina chronickej rinitídy pretrváva a slúži ako zámienka pre nové exacerbácie. Ak je alergia základom chronickej rinitídy, je potrebná konzultácia s alergikom, aby sa vytvoril individuálny liečebný program.

Ale veľmi často je príčinou chronickej rinitídy anatomické črty nosa. V takýchto prípadoch sa môže chirurgická liečba vrátane rinoplastiky účinne zbaviť častej rinitídy.

Funkčná rinoplastika

Okrem kozmetickej chirurgie nosa je funkčná rinoplastika. Napriek opotrebovaniu rozdielov medzi funkčnou a estetickou operáciou nosa (dobre vykonaná operácia nosa by mala vždy optimalizovať vzhľad a dýchanie nosa), niektorí pacienti sa snažia zlepšiť funkciu dýchacích ciest bez zmeny obrysu nosa - teda termín "funkčná rinoplastika". Zatiaľ čo čisto kozmetická rinoplastika alebo čisto funkčná rinoplastika je celkom bežná, pacientova túžba dosiahnuť ako funkčné, tak kozmetické zlepšenie je zvyčajne na prvom mieste. Nesprávny tvar nosa je často spojený s príslušnými funkčnými problémami.

Funkčné obštrukcie dýchacích ciest

Symptómy funkčnej obštrukcie dýchacích ciest zahŕňajú upchatie nosa, dýchanie v ústach (najmä v noci), sucho v ústach alebo nízky čuch. Sekundárne vedľajšie účinky chronického upchatia nosa môžu zahŕňať krvácanie z nosa, opakované infekcie sínusov, bolesti hlavy, pocit tlaku zo dutín, dysfunkciu Eustachovej trubice alebo poruchy spánku. Ak sa tieto príznaky neliečia, môžu nakoniec viesť k závažnejším prejavom chronickej nazálnej dysfunkcie, vrátane nespavosti, hypertenzie, obštrukčnej spánkovej apnoe a dokonca aj srdcových ochorení.

Operácia nosa bez zmeny vonkajšieho tvaru nosa

V menej komplikovaných prípadoch funkčná operácia nosa zahŕňa chirurgickú liečbu vnútorných nosných priechodov bez zmeny vzhľadu nosa. Takéto operácie zahŕňajú nazálnu septoplastiku, redukciu škrupín a odstránenie nosových polypov.

Nosová septoplastika: narovnanie zakrivenej nosovej priehradky

Nosná priehradka medzi uličkami je ohnutá, vychýlená, zakrivená, čo vedie k blokovaniu jedného alebo oboch nosných priechodov. Pri septoplastike sa používajú rôzne chirurgické metódy na narovnanie deliacej priehradky a otvorených upchaných nosových priechodov. Typická jednoduchá septoplastika trvá 15-30 minút a zotavenie potom, čo zvyčajne prechádza rýchlo a ľahko.

Redukované dilatované turbíny

Expanzia nazálnej konchy, známa ako hypertrofia ulity, je ďalšou častou príčinou upchatia nosa, najmä u pacientov s dlhotrvajúcou alergickou rinitídou. Škrupiny sú sliznice na výbežkoch kosti, ktoré prebiehajú po celej dĺžke nosnej dutiny. Na vonkajšej stene každého nosného priechodu sú tri nosné konchy: horné, stredné a nižšie. Horná pera alebo horný plášť je zvyčajne veľmi malý a zriedka prispieva k dysfunkcii dýchacích ciest. U niektorých pacientov sa môžu vnútorné vzduchové vrecká vyvíjať postupne v strednej turbinate, čo má za následok symptomatickú obštrukciu dýchacích ciest - deformitu známu ako bullosa. Najčastejšou príčinou upchatia nosových dýchacích ciest je však dnes hypertrofia dolnej nosovej ulity. Vzhľadom k tomu, že hlavnou funkciou drezu je zvlhčovať, ohrievať a filtrovať vdychovaný vzduch, neodporúča sa úplne odstrániť všetky tkanivá. Operácia v tejto oblasti však môže výrazne zlepšiť kvalitu dýchania.

Odstránenie polypov nosa

Polypy sú benígne výrastky sliznice, ktoré niekedy spôsobujú obštrukciu nosových priechodov. Odstránenie polypov nie je zložitý postup, ale existuje vysoká pravdepodobnosť relapsu.

Rhinoplastika so zmenami vonkajšej štruktúry nosa

Nos, ktorý má deformitu, zakrivenie alebo kombinovanú patológiu, nie je možné zlepšiť len chirurgickým zákrokom na vnútorných dýchacích cestách. V takýchto prípadoch je potrebné na vyrovnanie, zvýšenie a elimináciu obštrukcie vonkajších nosových priechodov, ako aj na dosiahnutie normálnej formy nosa, použiť rôzne metódy rinoplastiky. V tomto prípade, súčasne s manipuláciou na zlepšenie nosných priechodov, môže chirurg úplne zmeniť tvar nosa, odstrániť rozkrok, korigovať zakrivenie, korigovať špičku atď. Kombinácia funkčnej a kozmetickej rinoplastiky je tiež možná pri liečbe takých problémov, ako je kolaps nosovej chlopne.

Kolaps nosovej chlopne

Najčastejšou príčinou obštrukcie vonkajších nosných dýchacích ciest je kolaps ventilu. Nosný ventil je najužší segment všetkých nosných dýchacích ciest. Za normálnych podmienok sa nosný ventil zrúti s hlbokým dychom (fyzická námaha), ale zostáva otvorený počas normálneho nosného dýchania. Avšak v prítomnosti tenkého nosa, jeho poškodenia, ako aj pri chorobách nosa, po operácii nosa alebo v dôsledku starnutia, kostrová podpora nosového ventilu nie je dostatočná a rozvíja sa ventil. Na liečbu kolapsu nosovej chlopne boli vyvinuté početné komplexné chirurgické techniky, ale žiadny z nich nie je univerzálny pre všetkých pacientov. Najúčinnejší individuálny prístup k výberu metódy liečby v súlade s individuálnymi charakteristikami anatómie, sily tkaniva a kontúry nosa. Neoddeliteľnou súčasťou kozmetickej rinoplastiky je znalosť správnej liečby a prevencie kolapsu nosných chlopní. Ale, bohužiaľ, sú často zanedbávané v modernom rýchlo sa rozvíjajúcom trhu kozmetickej chirurgie. Preto je potrebné brať seriózny prístup pri výbere kliniky a špecialistu na rinoplastiku.

Normálne dýchanie zabezpečuje adekvátny prívod kyslíka do nášho tela. A jeho nedostatok ovplyvňuje prácu všetkých orgánov a systémov nášho tela, vrátane mozgu. Okrem toho problémy s nosným dýchaním narúšajú výkon, spia v noci a môžu dokonca spôsobiť poruchy rečovej terapie. Poďme sa porozprávať s www.site, čo je ťažkosť nosového dýchania, zvážiť dôvody takéhoto porušenia a odpovedať na otázku, čo robiť, keď sa takéto negatívne príznaky objavia.

Príčiny ťažkostí s nosným dýchaním

Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu spôsobiť porušenie nosného dýchania. Najčastejšou príčinou tohto problému je akútna rinitída, ktorá sa vyskytuje pri ARVI a ARI. Najčastejšie sa tento druh porušenia uskutočňuje pomerne rýchlo - za päť až sedem dní.

Dlhodobé ťažkosti pri nosnom dýchaní u dospelých možno pripísať chronickým nosovým postihnutiam alebo sinusom - alebo sinusitíde. Takýto problém môže byť tiež spôsobený zakrivením nosovej priehradky.

Systematické používanie vazokonstrikčných kvapiek môže tiež spôsobiť takzvanú medicínsku rinitídu. Ďalší problém s nosným dýchaním je možné vysvetliť alergickými reakciami, polypy a adenoidnými výrastkami (u detí od troch do desiatich rokov). Niekedy sa u pacientov s nádormi nosovej dutiny vyvíja obtiaž nosového dýchania.

Čo robiť, keď dýchanie nosom je ťažké?

Liečba ťažkostí s nosným dýchaním závisí predovšetkým od špecifického faktora, ktorý poruchu spôsobil. Nachladnutia (ARI a ARVI) sa liečia pomocou banálneho nosného umývania pomocou fyziologických roztokov - Aquamaris, Humer a ďalších, paralelne sa vykonáva korekcia základného ochorenia. Môžete tiež použiť vazokonstriktor, napríklad Knox Spray, atď. Stojí za zmienku, že takéto lieky sa môžu používať len so silným preťažením a nie dlho - päť dní, nie viac.

Pacienti s ťažkým dýchaním z nosa na pozadí akútnych respiračných infekcií a akútnych respiračných vírusových infekcií by mali vždy zvlhčovať vzduch v miestnosti a vykonávať systematické vetranie.

Chronická rinitída a sinusitída sa upravujú len pod dohľadom lekára. Terapia môže zahŕňať použitie antibakteriálnych liečiv, ktoré sú vybrané individuálne po stanovení citlivosti patogénnej mikroflóry na antibiotikum.

V niektorých prípadoch sa môže vykonať chirurgická liečba. Operácia môže byť teda potrebná, ak sa objavil upchatý nosný dych v dôsledku silného rastu adenoidov, ako aj polypov a zakrivenia nosovej priehradky.

Ak sa v dôsledku dlhodobého používania vazokonstriktorov objavia ťažkosti s dýchaním z nosa, mali by ste okamžite upustiť od používania. V prvých dňoch bude pre vás veľmi ťažké, sliznice sa zväčšia a nazálne dýchanie bude takmer nemožné. Po piatich až desiatich dňoch sa však situácia zlepší a budete oveľa jednoduchší.

Úspešnosť liečby liekov proti rinitíde závisí predovšetkým od povahy pacienta a jeho vôle. Na zmiernenie stavu pacienta pomôže tradičná medicína, napríklad eukalyptové kúpele, kvapôčky na báze propolisu, aloe šťava, olivový olej a rakytník. Môžete tiež použiť klinčeky, vykonávať bylinné inhalácie a spláchnuť nos s fyziologickými roztokmi. Ak odmietnutie liekov nevedie k úľave ani po jednom a pol až dvoch týždňoch, možno budete musieť podstúpiť operáciu. Lekárom sa v tomto prípade odporúča odstrániť časť slizníc pomocou lasera.

Oddelene musíte povedať o adenoidoch ako o príčine porušovania nosného dýchania. Takéto ochorenie nevyžaduje vždy operáciu. Včasná návšteva u lekára pomáha vyrovnať sa s chorobou konzervatívnymi metódami. Na zníženie zarasteného tkaniva môže lekár odporučiť použitie imunostimulačných liekov, protizápalových liekov, ľudových liečiv atď. Terapeutické kompozície sa vyberajú individuálne. Pomerne často sa na instiláciu používa 2% roztok protargolu, vitamín D a kyselina askorbová a tiež vápnikové prípravky. Dobrým efektom je fyzioterapia, kúpeľná liečba, atď. Ak však lekár trvá na operácii, vždy by ste mali počúvať jeho názor.

Ak sa v dôsledku alergických ochorení vyvinuli problémy s dýchaním nosa, pacientom sa odporúča, aby nos nosa systematicky vypláchli fyziologickým roztokom. Je mimoriadne dôležité eliminovať kontakt s alergénmi, a ak to nie je možné, aspoň ich minimalizovať. Takže ak ste alergickí na peľ, mali by ste nosiť masku, ísť von, robiť mokré čistenie, zbaviť sa zberačov prachu doma a použiť špeciálnu umývačku vzduchu a vysávač s aqua filtrom. Dobrý účinok sa dosahuje vykonaním alternatívnej terapie - použitím homeopatických prípravkov atď.

V niektorých prípadoch dochádza k porušeniu nosného dýchania v dôsledku vážneho poškodenia zdravia, aby sa vysporiadali s tým, čo je jednoducho nereálne. Preto, ak neviete, prečo sa takýto problém vyskytol, alebo ak váš zdravotný stav ponecháva veľa na želanie, určite sa poraďte s lekárom.

Zablokované nosné dýchanie je pomerne častým príznakom, ktorý je obsiahnutý v mnohých chorobách rôzneho pôvodu. Závažnosť tohto príznaku sa líši od upchatia nosa, bez liečby, až po život ohrozujúce stavy. Problémy nosového dýchania v detstve môžu viesť k vývojovým patológiám, fyzickým (deformácia maxilofaciálnych kostí) a neuropsychiatrickým (vývojové oneskorenia, problémy s koncentráciou a vytrvalosťou).

Zdravie nosa je dôležité, pretože počas procesu dýchania je mu priradených niekoľko funkcií: inhalácia samotná, čistenie, otepľovanie, zvlhčovanie a dezinfekcia vzduchu. Okrem toho množstvo štúdií potvrdzuje, že nosné dýchanie je fyziologickejšie ako orálne dýchanie. Ľudia, ktorí sú nútení dýchať ústami, častejšie ako tí, ktorí dýchajú nosom, majú problémy so spánkom, kardiovaskulárne ochorenia, bolesti hlavy a zvýšený lebečný tlak.

Na našej klinike sú špecialisti na túto chorobu.

2. Diagnóza upchaného nosného dýchania

Aby sa prijali opatrenia na obnovenie nosného dýchania, je potrebná starostlivá diagnóza, ktorá vždy zahŕňa rozhovor s pacientom. Je potrebné pokúsiť sa zistiť, ako dlho trvá respiračná patológia, posúdiť závažnosť a závažnosť poruchy, identifikovať udalosti, ktoré predchádzali upchatému nosnému dýchaniu, dedičné faktory.

Na predpísanie primeranej liečby môže lekár použiť: t

 • pohmatom,
 • inšpekcia
 • X-lúče,
 • počítačová tomografia
 • pneumatické rinomanometrie.

3. Príčiny ochorenia

Na základe upchatia nosa môžu ležať rôzne ochorenia:

 • infekčné a zápalové;
 • alergie;
 • genetická;
 • trauma;
 • neoplastickým.

Najčastejšou príčinou porúch nosného dýchania je nachladnutie. Je potrebné mať na pamäti, že výtok z nosa, svrbenie nosa, upchatie nosa je akútny stav. Terapeutické opatrenia a postupy by mali uľahčiť dýchanie pri infekčných ochoreniach. Za zmienku stojí aj to, že liečba rinitídy by nemala byť liečená menej vážne ako iné choroby, pretože nedokonalá liečba hrozí chronickým nazálnym dýchaním. Liečba liekmi by však mala byť primeraná a primeraná. Niektoré lieky s vazokonstrikčným účinkom, ak sa nadmerne aplikujú nadmerne, spôsobujú problémy s dýchaním, ktoré sa potom ťažko korigujú v dôsledku zmien nosovej sliznice a cievneho systému. Okrem toho je nachladnutie nebezpečné pre jeho komplikácie (zápal stredného ucha a zápal vedľajších nosových dutín). Vážnym problémom je nádcha novorodencov, pretože reflexne dýchajú len nosom a nemôžu nosiť tekuté jedlo bez nosného dýchania.

Druhou najčastejšou príčinou upchatia nosa je alergická rinitída. Najčastejšie sa spája so sezónnosťou a dedičnosťou. Mnohé prípady sú však známe, keď náhle vznikne alergická rinitída a rovnako náhle prejde po niekoľkých rokoch, aj keď bola jasne sledovaná sezónna závislosť exacerbácií. Charakteristickým príznakom alergickej rinitídy: hojný výtok vody, dlhotrvajúce kýchanie, opuch nosa.

Bežným dôvodom, prečo nie je dýchanie nosom, je zakrivenie nosovej priehradky. Vyčnievajúca časť tela - nos - je náchylnejšia na mechanické poškodenie. Niektoré chronické ochorenia nosovej sliznice, ktoré spôsobujú jeho hypertrofiu, môžu tiež viesť k porušeniu vnútorného priestoru nosa: polypov, adenoidov, zväčšenej nosohltanu.

Edém nosa niekedy sprevádza niektoré psycho-emocionálne stavy. Každý vie, že počas plaču slzy prúdia z očí a to je sprevádzané výtokom z nosa. Ťažké skúsenosti, strach, emocionálny výbuch však môžu spôsobiť ťažkosti s nosným dýchaním a bez sĺz.

4. Komplikácie ťažkostí pri nosnom dýchaní a liečbe

Bez ohľadu na príčinu upchatia nosa, tento stav komplikuje výmenu plynov v pľúcach a ovplyvňuje celé telo. Je možné pozorovať tachykardiu, srdcové zlyhanie, venóznu stázu v mozgu, zmeny tlaku v mozgovomiechovom moku. Okrem toho, nevykurovaný a neošetrený vzduch, ktorý vstupuje cez ústa, nesie riziko infekčných chorôb. Chronické dýchanie v ústach mení tvar maxilofaciálnych kostí, ovplyvňuje hlas, vysušuje sliznice úst, spôsobuje nočné chrápanie až do apnoe.

Liečba upchatého nosného dýchania je vždy zameraná na odstránenie príčin tohto stavu. Môže to byť antivírusová a antibakteriálna terapia, antialergické a vazokonstrikčné činidlá, chirurgická liečba a rinoplastika.

Často rodičia robia deťom veľmi správne poznámky: „Zatvorte ústa, vdychujte nos! „Ale dospelí sami nie vždy dodržiavajú toto odporúčanie.

Príčiny dýchania nosa veľa. Ide o nosové polypy a adenoidy, zakrivenie nosovej priehradky a sinusitídu, vazomotorickú a alergickú rinitídu (rinitídu). Stáva sa, že aj po chirurgickej alebo konzervatívnej liečbe, ktorá uľavila pacientovi potrebu dýchať ústami, to robí aj kvôli zvyku.

A následky? Niekedy môžu byť nepriaznivé. Po prvé, keď človek dýcha ústami, zima (v období jesene a zimy) nemá čas sa zahriať a dostať sa do horných dýchacích ciest, čo v nich vyvolá zápalový proces. Okrem toho, keď dýchanie ústami do nášho tela preniká 10 krát viac mikroorganizmov, pretože sa nevyskytujú v sliznici nosa, čo tiež prispieva k rozvoju akútnych respiračných infekcií. Pre tých, ktorí neustále dýchajú cez ústa, kostra tváre je zdeformovaná, dochádza k zmene hlasu, dochádza k zvýšeniu nosného výronu, môže sa zvýšiť intrakraniálny tlak a môže sa objaviť pretrvávajúca bolesť hlavy.

Všimli sme si, že tí, ktorí neustále dýchajú ústami, sú unavení rýchlejšie, ich pamäť je oslabená, počas mentálnej práce sa koncentrujú horšie. Mal by som pokračovať?

Môžem len povedať: je veľmi dôležité, aby chorí dýchali nosom a museli ležať v posteli. To je nevyhnutné na prevenciu kongestívnej pneumónie.

S pomocou gymnastiky sa môžete trénovať na nosné dýchanie. To, ako uvidíte, nie je vôbec komplikované a výsledky sú dobré. Môžete to robiť ako pod holým nebom, tak aj v miestnosti.

Pre tých, ktorí majú ťažkosti s nosným dýchaním, je ťažké, pred vykonaním cvičenia - do 2-3 minút - do nosa by sa mali vpraviť akékoľvek vazokonstrikčné kvapky ako galazolín a sanorín. Gymnastika môže byť vykonaná počas sedenia, státia, aj ležania. Počas choroby, počas zvyšovania telesnej teploty, cvičenia nie sú potrebné a triedy by sa mali obnoviť 2-3 dni po normalizácii teploty.

cvičenie:
1. Rovnomerne dýchajte obidve polovice nosa po dobu 30-60 sekúnd. Tento postup opakujte a po každom ďalšom cvičení.
2. Pravú nosnú dierku zatlačte do nosovej priehradky a rovnomerne dýchajte ľavú polovicu nosa po dobu 30-60 sekúnd.
3. Zatlačte ľavú nosnú dierku na nosovú priehradku a rovnomerne dýchajte pravú polovicu nosa po dobu 30-60 sekúnd.

Ak je ťažké dýchať najprv nosom, občas dýchajte ústami.

Akonáhle sa nazálne dýchanie zlepší, z rovnomerného, ​​pokojného rytmu, pokračujte v nútenom (posilnenom) nosnom dýchaní, aktívne aktivujte svaly krku, ramenného pletiva a hrudníka.

Nútené nosné dýchanie však môže spôsobiť závraty, bolesti hlavy, ako aj zvýšený tok kyslíka do ciev mozgu, nervové zakončenia v nich zapustené, spazmus krvných ciev a anemizácia (nedostatočný prísun kyslíka) mozgu. Preto, robiť 2-3 zvýšený dych, choďte na normálne dýchanie.

Počas výučby si môžete vziať žuvačku do úst, a potom budete nedobrovoľne dýchať nosom.

Ak chcete sledovať účinnosť gymnastiky po 2-3 týždňoch od začiatku triedy odporúčam, aby zrkadlo na špičke nosa. Mal by tvoriť hmlistý bod, z ktorých najväčší môže byť záver o tom, ako vás nosová gymnastika ovplyvnila. Ak je pravý alebo ľavý bod menší, potom je táto polovica nosa menej zapojená do dýchania. Pokračujte vo výcviku, kým sa pot na oboch stranách nezaostane.

Pravidelné, intenzívne, kontrolované dýchanie vám pomôže získať voľné nosné dýchanie. Nosová gymnastika by sa mala cvičiť niekoľkokrát denne po dobu 2-3 minút, kým neprestane dýchať nos.

Cítiť chuť života. Čo sme zbavení problémov s nosným dýchaním?

Spomeňte si na čarovný trik od detstva: ak držíte nos pevnejší, môžete ľahko prehltnúť nemilovanú kašu alebo dokonca časť rybieho oleja? To isté sa deje so silnou chladnou hlavou: akékoľvek jedlo chutí čerstvé a monotónne. Prečo sa to deje? A potom vôbec nos?

V tejto veci nám pomohla pochopiť Elena Korzhenevich, otorinolaryngologička najvyššej kategórie kvalifikácií, Medical Center MedAvenu.

V skutočnosti, jazyk, ktorý sa zdá byť hlavným identifikátorom chute, môže rozpoznať len nevýznamnú časť z nich: sladkú, slanú, horkú, kyslú... Pre vnímanie celej škály chutí je nevyhnutná účasť vône, t. nosa.

Kvalita dychu = kvalita života

Samozrejme, že pocit plnosti chuti je ďaleko od jedinej a nie najdôležitejšej funkcie nosa. Predovšetkým je to orgán ľudského dýchacieho systému, ktorý zabezpečuje vylučovanie kyslíka a oxidu uhličitého pre normálne fungovanie všetkých orgánov a systémov. Pred vstupom do pľúc sa vzduch vstupujúci do nosovej dutiny filtruje, čistí sa od prachových mikročastíc, zahrieva sa a navlhčuje.

Okrem toho nos hrá úlohu hlasového rezonátora, ktorý mu dáva individuálnu farbu a zvuk. "Francúzsky pronons" počas zlého chladu - živé potvrdenie toho, koľko narušenia nosného dýchania ovplyvňuje hlas.

A samozrejme, nos je hlavným a jediným rozpoznávačom zápachu, čuchom, schopným zachytiť tie najjemnejšie odtiene: vôňa prvej jarnej zelene a kvitnúce ľalie z údolia, parfumov a vriacej vývaru, vrchu dieťaťa a morského surfovania.

Kvalita nosného dýchania teda priamo určuje kvalitu ľudského života. Čím horší nos „funguje“, tým horšia je chuť života.

Prečo nos nie je dýchanie?

Podľa odborníkov je táto otázka relevantná aspoň pre každú štvrtú osobu na Zemi.

Problémy s nosným dýchaním môžu byť spôsobené viacerými dôvodmi:

 • prítomnosť polypov v nosnej dutine;
 • atrofia nosovej sliznice;
 • chronickú hypertrofickú rinitídu;
 • poranenia nosa;
 • zakrivenie nosovej priehradky;
 • absces nosovej priehradky;
 • cudzie teleso v nose;
 • benígne alebo malígne neoplazmy, atď.

Čo je spojené s nečinnosťou?

Bohužiaľ, s pravidelným, bez zjavného dôvodu, alebo dokonca pretrvávajúce porušovanie nosného dýchania, mnohí ľudia považujú za "maličkosť" a nedostatočný dôvod na návštevu kvalifikovaného otorhinolaryngológa. Uprednostňujú riešenie problému „improvizovanými prostriedkami“: nesystematicky a neúspešne užívajú drogy. Niekedy sa táto „liečba“ tiahne roky.

Medzitým, bez adekvátne prijatých opatrení, „maličkosť“ riskuje, že sa stane veľkým problémom. Tu sú len niektoré z dôsledkov, ktoré môžu spôsobiť problémy s dýchaním nosa:

 • časté infekcie dolných dýchacích ciest (kvôli tomu, že musíte dýchať ústami, vzduch sa nezohrieva, nie je vyčistený a dostať škodlivé vírusy a baktérie do tela, zelené svetlo vždy horí);
 • pretrvávajúce bolesti hlavy, pretože dýchanie v ústach neposkytuje plný prívod kyslíka;
 • únava, zmätenosť;
 • poruchy spánku, nespavosť;
 • vysoký krvný tlak;
 • strata sluchu;
 • deformácia lícnej časti tváre atď.

Diagnóza a liečba najvyššieho štandardu

Samozrejme, aby ste znovu získali plnosť života so všetkými odtieňmi chutí a vôní, riešenie vášho problému by malo byť zverené len vysokokvalifikovaným diagnostickým pracovníkom a lekárom. Vysoko skúsení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v práci otorinolaryngológie v multidisciplinárnom zdravotníckom centre MedAvenu. Použitie inovatívnych zdravotníckych zariadení na diagnostiku a liečbu patológií ORL, ktoré spĺňajú požiadavky európskych noriem, moderných techník a technológií používaných na klinike, zaručuje 100% účinnosť liečby.

A aj keď sa vynára otázka operatívneho riešenia problému ťažkostí s nosným dýchaním, nie je dôvod na vzrušenie a skúsenosti. Moderná otorinolaryngológia aplikuje minimálne invazívne, prakticky nekrvavé, pohodlné v predoperačných a pooperačných technológiách s použitím špeciálnych silikónových rhinoprotektorov, rádiových vĺn alebo zariadení na rezonanciu molekulárnej rezonancie... To minimalizuje nepohodlie počas a po operácii, varuje možné komplikácie v skorom pooperačnom období, poskytuje rýchle obnovenie.

Problémy s nosným dýchaním, nos nedýcha: u detí a dospelých - príčiny, liečba

Dýchanie je hlavnou funkciou ľudského tela. Dýchanie je náš život. Kvalita nášho života závisí od kvality dýchania.

Nos je prvou bránou pre vzduch okolo nás. Je koncipovaná prírodou, aby naše telo minimalizovalo agresivitu životného prostredia. Vzduch v nose sa zohreje, zbaví prachu, nečistôt a baktérií, zvlhčí.

Na plné vykonávanie týchto funkcií má nos dosť zložitú štruktúru:

 • Nosová priehradka je rozdelená do dvoch nosových priechodov.
 • Sliznica sliznice nosových priechodov z vnútra má bunky, ktoré uvoľňujú hlien, aby zvlhčovali vzduch, ako aj čistili nosovú dutinu pred nečistotami a mikroorganizmami.
 • Z vnútornej strany nosné cesty majú tenké chĺpky, ktoré spolu s hlienom prispievajú k odstraňovaniu prachu a nečistôt.
 • V nosovej dutine sú tri turbíny (horné, stredné a nižšie). Sú pokryté sliznicou, čím sa zvyšuje plocha kontaktu vzduchu s ním.
 • Nos komunikuje so štyrmi pármi paranazálnych dutín: čelnou, čeľustnou, hlavnou a etmoidnou. Sinusy sú tiež zapojené do procesu zahrievania vdychovaného vzduchu.
 • V oblasti spodnej a strednej nosovej konchy sa nachádza kavernózne tkanivo - oblasti preťaženia venóznych dutín, ktoré sa môžu zväčšiť, ak sa dostane príliš studený vzduch, čím sa zužuje priechod nosa.

Práve táto komplexná štruktúra nosa je príčinou pomerne častého a nepríjemného javu - ťažkostí s nosným dýchaním.

Stav, v ktorom nemôžete dýchať nosom, úplne narazí na osobu z obvyklej koľaje. To je obzvlášť zlé tolerované malými deťmi. Áno, a niektorí dospelí nemôžu tolerovať tento fenomén, dokonca ani na krátku dobu, snažiac sa rýchlo kvapkať vazokonstrikčné kvapky do nosa.

Problémy s dýchaním nosa sa vyskytujú vtedy, keď vzduch nemôže voľne prechádzať cez nosné priechody a stretávať sa s prekážkami. Tieto prekážky môžu byť anatomické aj funkčné.

Hlavné príčiny obštrukcie nosa

1. Súvisiace s edémom slizníc:

 • Akútna a chronická rinitída;
 • zápal prínosových dutín;
 • Alergická rinitída;
 • Chronická vazomotorická rinitída.

2. Súvisiace s anatomickými poruchami intranazálnych štruktúr:

 • Zakrivenie nosovej priehradky;
 • Hypertrofia konchy;
 • Vrodená obštrukcia nosových priechodov;
 • Atresia Choan;
 • Cudzie telieska v nosovej dutine.

3. Súvisí s nadmernou proliferáciou tkaniva:

4. Súvisiace s reakciou sliznice na vazodilatátory prítomné v krvi:

 • Hormonálne poruchy;
 • Vedľajší účinok niektorých liekov.

Porušenie nosného dýchania spôsobuje nielen nepohodlie, ale vedie aj k rôznym vážnym následkom:

 1. Ak má človek tvrdý nos, dýcha ústami, vzduch sa neohrieva a nie je riadne vyčistený, hlien hrdla vyschne a zvyšuje sa riziko infekcií hrdla a dolných dýchacích ciest.
 2. Vadné nosné dýchanie je nedostatočné zásobovanie tela kyslíkom, ktorý postihuje orgány a systémy a predovšetkým je narušený mozog - bolesť hlavy, pamäť a pozornosť. Ak je u dieťaťa narušené nosné dýchanie, môže vo vývoji výrazne zaostávať.
 3. V dôsledku neustáleho opuchu nosa dochádza k edému a zhoršenému prúdeniu vzduchu v sluchovej trubici - môže sa vyvinúť strata sluchu.

Uvažujme podrobnejšie o najčastejších príčinách upchaného nosného dýchania.

Akútna rinitída

Akútna rinitída je najčastejšia nádcha, ktorá často sprevádza chlad. Akútna rinitída je najčastejšie spôsobená vírusmi, menej často bakteriálnou flórou. V reakcii na zavedenie vírusu do buniek nosovej sliznice dochádza k jeho zápalu, sprevádzanému edémom a hojným vylučovaním hlienu. Je ťažké dýchať nosom. Nazálna kongescia sa objavuje buď periodicky, alebo len v noci, alebo pokračuje celý deň.

Nekomplikovaná rinitída za 3-5 dní. To však neznamená, že sa nemusí liečiť. Nesprávne liečená akútna rinitída môže viesť k rôznym komplikáciám.

Chronická rinitída

Chronická rinitída je pretrvávajúci zápalový proces v nosovej sliznici, ktorý sa prejavuje edémom, kongesciou a často hojnou sekréciou hlienu (výnimkou je atrofická rinitída, ktorá sa prejavuje suchou sliznicou). Stáva sa chronická rinitída:

 • Infekciu. Infekcia, ktorá spôsobuje chronický zápal, nie je spravidla vírusom, ale baktériami alebo hubami. A chronická rinitída sa u zdravého človeka nevyskytuje v zdravej sliznici. Na jeho výskyt je potrebná vhodná pôda: nepriaznivé somatické pozadie vo forme chronických ochorení (cukrovka, srdcové zlyhanie), fajčenie, dlhodobá expozícia škodlivých faktorov sliznici (nečistoty, prach, dráždivé aerosóly).
 • Vazomotorická chronická rinitída.
 • Alergická rinitída.

Chronická vazomotorická rinitída je pomerne častou príčinou dlhodobého upchatia nosa. Mechanizmus vazomotorickej rinitídy je porušením regulácie cievneho tonusu.

Kaverózne tkanivo v oblasti spodnej nosovej konchy je schopné zvýšiť objem v rôznych núdzových situáciách (príliš studený vzduch alebo dráždivé látky). Normálne po krátkom čase opuch ustupuje a obnovuje sa priechodnosť nosovej priechodnosti. Toto je normálna obranná reakcia. Ale z rôznych dôvodov sa stáva, že táto obranná reakcia je nedostatočná: edém vzniká z niektorého z najzávažnejších dráždivých látok a drží sa pevne, čo spôsobuje dlhotrvajúce ťažkosti pri nosnom dýchaní.

Hlavnou príčinou chronickej vazomotorickej rinitídy je nekontrolované použitie kvapôčok vazokonstriktora. Faktom je, že vazokonstrikčné kvapky sú adrenomimetické roztoky, teda stimulanty pre svalovú stenu ciev. Čím častejšie sa používajú stimulanty, tým rýchlejšie dochádza k deplécii náchylnosti receptorov k nim, vždy keď sa vyžaduje zvýšená dávka.

V dôsledku tejto "liečby" prechladnutia, môžete získať dlhú a nekorigovanú obtiaž nosového dýchania. Ukazuje sa, že studený prešiel, nie je snot, a nos nie je dýchanie. Pacient pokračuje v pochovaní kvapiek, z ktorých dostáva úľavu, ale ich účinok je zaznamenaný čoraz kratší a slabší. Zvyšuje sa dávka, intervaly medzi použitím kvapiek sa skracujú. Tam je taký moment, že kvapky nepomôžu.

Vyliečiť vazomotorickú rinitídu je veľmi ťažké.

Alergická rinitída

Zablokované nosné dýchanie je tiež príznakom alergickej rinitídy, aj keď s touto formou sa zvyčajne objavujú ďalšie príznaky: kýchanie, hojný hlien, svrbenie.

Opuch nosovej sliznice pri alergickom zápale sa vyskytuje ako výsledok reakcie antigénu-protilátky s uvoľňovaním veľkého počtu biologicky aktívnych látok vazodilatačného účinku, v tomto prípade môže byť antigén:

 1. Peľ rastlín;
 2. Domový alebo knižničný prach;
 3. Chemické aerosóly;
 4. Potravinárske výrobky;
 5. Alergény pre domáce zvieratá;
 6. Alergény na hmyz;
 7. Plesňové plesne.

Alergická rinitída môže byť sezónna (pre kvitnutie akejkoľvek skupiny rastlín) alebo celoročne (zvyčajne je to alergia na domácnosť). Nosná kongescia môže byť narušená nepretržite alebo sa môže prejaviť len v noci.

zápal dutín

Akútna a chronická sinusitída (najčastejšie sinusitída) je častou príčinou upchatia nosa. Zápal v nosových dutinách je sprevádzaný opuchom nosovej sliznice. Je možné podozrenie na zápal vedľajších nosových dutín, ak po prechladnutí nazálna kongescia trvá dlhšie ako 5-7 dní, objaví sa tlaková bolesť hlavy, telesná teplota stúpa. V diagnostike tohto ochorenia je dôležitý rádiograf alebo ultrazvuk paranazálnych dutín.

Odchýlka nosovej priehradky

Zakrivená nosná priehradka - možno hlavná príčina predĺženého izolovaného upchatia nosa. Obtiažnosť nosného dýchania v tejto patológii sa vyvíja postupne a pacient si ho často ani nevšimne. Človek najprv prestane dýchať jednou polovicou nosa, potom s dlhotrvajúcim procesom je dýchanie nosa narušené a na druhej strane.

Pacient dýcha ústami, zvykne si na tento stav a ani nekoreluje jeho časté bolesti hlavy, nespavosť, znížený výkon so zakrivením nosovej priehradky.

Deformácia priehradky nosa môže byť buď vrodená alebo získaná (v dôsledku poranenia alebo nerovnomerného rastu rôznych častí septa v dospievaní).

Tento stav sa lieči len operáciou. Hlavnou otázkou je rozhodnúť o operácii a nájsť čas na 2-3 týždne pooperačného obdobia pre úplné uzdravenie.

Spravidla ľudia, ktorí sa rozhodnú podstúpiť operáciu, ľutujú len to, že to neurobili skôr.

nosné mandle

Hypertrofia nazofaryngeálnej tonzily (adenoidná vegetácia) - to je hlavný dôvod, prečo sa dych po dlhý čas sťažuje deťom v nose. Tonzilka hltana je normálna vo veľmi malých veľkostiach. Patrí do imunitných orgánov a je určený na ochranu tela pred infekciou. Keď sa SARS, bakteriálne infekcie, stáva zápal, zvyšuje veľkosť.

Ak sú obdobia medzi respiračnými infekciami u dieťaťa veľmi krátke, adenoidy nemajú čas zotaviť sa, rozšíriť sa a môžu blokovať nosohltan.

Najčastejšie trpia zarastené adenoidy deti 3-7 rokov. V období dospievania je toto tkanivo spravidla atrofiou. Až doteraz však môžu spôsobiť veľa problémov a dokonca nezvratné následky. Hlavné príznaky adenoidov:

 • Porušenie nosného dýchania. Dieťa začína dýchať len ústami, najprv v noci a potom celý deň.
 • Dieťa chrápe v spánku.
 • Zníženie sluchu.
 • S dlhým priebehom je vytvorená „adenoidná“ tvár: pretiahnutý tvar, neustále otvorené ústa, zmenšenie veľkosti dolnej čeľuste.
 • Časté prechladnutie.
 • Duševné a fyzické spomalenie.

Čo robiť, keď je ťažké dýchať nosom?

Pre každú osobu je veľmi ťažké vyrovnať sa s nemožnosťou plného nasálneho dýchania, najmä ak sa tento stav vyvinul akútne. S postupným nástupom sa porušenie nosného dýchania nevyvíja tak výrazne. Nos nemôže dýchať rok alebo viac, a človek si na to zvykne a dokonca zabudne, že raz dýchal úplne inak.

Takže musíte tolerovať upchatie nosa? Nie, je plná rôznych následkov. Ale ísť do iných extrémnych a nekontrolovateľne kvapkajúcich vazokonstrikčných kvapiek pri najmenšom opuchu je ešte horšie.

Vazokonstrikčné kvapky a spreje sú primárnym prostriedkom na zmiernenie kongescie počas slizničného edému. Vasokonstrikčné kvapky môžu byť:

 1. Na báze nafazolínu. Ide o kvapky krátkeho pôsobenia (4-5 hodín) Naftyzina, Sanorin.
 2. Kvapky na základe fenylefrínu - Vibrocil, rovnako ako kvapky pre deti Nazol-Baby, Nazol-Kids. Účinok týchto kvapiek je tiež krátky.
 3. Priemerné trvanie účinku na základe xylometazolínu (účinok 6-8 hodín) - Xymelin, Galazolin, Rinostop, Rinorus, Otrivin, Tizin-xylo, For.
 4. Kvapky na báze oxymetazolínu - Nazol, Nazivin, Nazol-Advance. Ich pôsobenie trvá až 8 - 10 hodín.

Vasokonstriktor kvapky - znamená naozaj magické a veľmi populárne medzi populáciou. Je potrebné odkvapkávať - ​​a po 3 minútach nos voľne dýcha. Musíte však vedieť:

 • Vasokonstriktor kvapky - nie lekárske opatrenia, ale len odstránenie príznakov.
 • Je nutné zakopať kvapky len vtedy, keď nos vôbec nedýcha, je možné len na noc.
 • Pri dlhotrvajúcom a častom používaní kvapiek sa vyvíja účinok závislosti, ktorý je veľmi ťažké sa zbaviť.
 • Môžete ich použiť maximálne 3-5 dní.
 • Ak nazálna kongescia pretrváva viac ako 5 dní po nachladnutí, je potrebné lekárske vyšetrenie na objasnenie príčiny.

Iné metódy liečby upchatého nosného dýchania: t

 1. Pri akútnej rinitíde sú účinné rušivé postupy - horúce kúpele na nohy a ruky, samo-masáž nosa, horčičná omietka na nohách.
 2. Umývanie nosnej dutiny soľnými roztokmi - nat. s roztokom alebo pripravenými sterilnými prípravkami na báze morskej vody (Aquamaris, Aqua ENT, Dolphin). Táto metóda čistí nos hlienu a mikróbov, zvlhčuje sliznice a podporuje rýchlejšie hojenie.
 3. Injekcia do nosa fytopreparácií na báze oleja - broskyňový olej, mäta olej, kvapky a Pinosol sprej.
 4. Na hnisavé sekréty je možné použiť antiseptické roztoky - dioxidín, Miramistín, chlórhexidín.
 5. Inhalácie s éterickými olejmi (jedľový olej, borovica, céder, eukalyptový olej).
 6. V prípade alergickej rinitídy je potrebné použiť antialergiká ako vo vnútri (Tavegil, Suprastin, Zyrtec, Loratadin), tak vo forme sprejov (Allergodil, Reactin, Nasobek, Nasonex).
 7. Fyzioterapeutické postupy (fonoforéza s hydrokortizónom, elektroforéza chloridu vápenatého).

V prípadoch, keď príčinou upchatého nosného dýchania je anatomická obštrukcia alebo perzistentný edém, ktorý nie je prístupný konzervatívnej liečbe, sa odporúča tento problém odstrániť invazívnymi metódami:

 • Intranazálne blokády glukokortikoidnými hormónmi.
 • Kauterizácia nadmerne hypertrofovanej sliznice s chemikáliami alebo laserom.
 • Operácia narovnať nosovú priehradku - septoplastika.
 • Vasotómia - čiastočná deštrukcia kavernózneho tkaniva, v dôsledku čoho je nahradená jazvovým tkanivom a stráca schopnosť napučať
 • Konchotómia - resekcia hypertrofovanej turbíny.
 • Polypektómia.
 • Adenoidoektomiya.

Ak nos dieťaťa nedýcha

Veľmi nepríjemná situácia, keď príde len taký moment. Pre malé dieťa je ťažké vysvetliť situáciu, nie je možné ho požiadať, aby trpel. Stáva sa podráždeným, neustále plače. U dojčiat je proces kŕmenia narušený, pretože počas sania dieťa môže dýchať len nosom.

Najčastejšími príčinami upchaného nosného dýchania u detí sú rinitída, adenoidy a cudzie telieska (korálky, hrach, malé časti z hračiek) tiež nie sú nezvyčajné.

Vlastnosti liečby upchatia nosa u detí:

 • Všetky použité prostriedky na pranie alebo ošetrenie by sa mali aplikovať vo forme kvapiek a nie sprejov, aby sa zabránilo infekcii v zvukovej trubici.
 • Vazokonstrikčné kvapky sa aplikujú striktne v koncentrácii zodpovedajúcej veku dieťaťa. Najbezpečnejšie kvapky tejto skupiny sú kvapky na báze fenylefrínu (Nazol Baby pre deti do jedného roka a Nazol Kids pre deti od roku, Adrianol).
 • Soľné roztoky na nosné umývanie, homeopatické prípravky (Euphorbium compositum), roztok protargolu sú bezpečné na použitie u detí. Pri absencii alergie je možné vniknúť oleje - broskyne, rakytník, alebo použitie trávnika zvlhčeného olejmi (okrem mäty, všetky prípravky obsahujúce mentol sú kontraindikované u detí mladších ako 5 rokov). Tieto lieky sa môžu používať počas tehotenstva.
 • Pri preťažení trvajúcom viac ako 3 dni, ako aj pri výskyte hnisavého výtoku, zvýšení telesnej teploty, je potrebné lekárske vyšetrenie. Taktiež je potrebné upozorniť na problémy s nosným dýchaním bez príznakov nachladnutia (možno dieťa strčilo do nosa cudzí predmet).
 • Keď sú adenoidy zvyčajne ponúkané ich odstránenie.